Kerstdiner

kerstdinerZoals voor velen, is 2021 ook voor de Gold Stars Heracles een bewogen jaar geweest.
Hoewel met veel creativiteit veel wekelijkse trainingen zijn doorgegaan heeft de sociale betrokkenheid door Corona zwaar onder druk gestaan.
Met name deze belangrijke kant van walking football heeft te lijden gehad.

De wekelijkse sfeervolle ontmoetingen in het supportershome Hart van Heracles zijn vaak anders dan gebruikelijk ingevuld.
Hopelijk kan het jaarlijkse Kerstdiner dit jaar wel doorgang vinden.

Gold Stars kunnen zich voor dit buffet opgeven door de intekenlijst op woensdag ( Hart van Heracles) in te vullen.
Ook partners zijn van harte welkom.