DOEL

Zoals we in onze kernwaarden hebben benoemd streven we als club naar een professionele uitstraling. Daartoe behoort ook uniformiteit en herkenbaarheid in kleding. Als onderdeel van de Heracles familie trainen en spelen we dus in Heracles kleding. Om deze professionele uitstraling te realiseren hebben we een kledingfonds opgericht.

Zodra iemand zich bij ons aanmeldt ontvangt hij of zij trainingskleding , een wedstrijdshirt en een regenjack. Alleen deze kleding mag bij trainingen en wedstrijden worden gedragen. Indien iemand zijn/haar lidmaatschap beëindigd moet het kledingpakket worden ingeleverd.

KOSTEN

Elke deelnemer krijgt de kleding , bestaande uit een korte broek en shirt voor de training, trainingspak, wedstrijdshirt, kousen en regenjack in BRUIKLEEN. De kleding is en blijft eigendom van de club. Voor het gebruik van de kleding betaalt het spelend lid een jaarlijkse bijdragen van € 25,00. Het wedstrijdshirt en kousen worden om de 2 jaar vervangen, trainingsjack en trainingsshirt om de vier jaar en de overige kleding bij aantoonbare slijtage.

De voordelen:

 • Alle deelnemers spelen in hetzelfde tenue en een uniforme representatieve uitstraling ;
 • De kosten blijven voor iedereen bijzonder laag en is inclusief vervanging bij slijtage en beschadiging van kleding, mits er geen sprake is van onjuist of onzorgvuldig gebruik. LET WEL; Bij vermissing of onzorgvuldig gebruik etc. worden onkosten in rekening gebracht.
 • Er zijn altijd tenues beschikbaar, vervanging en aanvulling van de kleding is de verantwoordelijkheid van het kledingfonds
 • De binding met de club en moederclub Heracles wordt groter.

KLEDING REGLEMENT

 • Gold Stars Heracles heeft met ingang van juli 2021 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om alle spelende deelnemers te voorzien van een correct en uniform clubtenue.
 • Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 • Het beheer van het kledingfonds is in handen van het bestuurslid Facilitair en de Materialencommissie, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvoering.
 • Met ingang van augustus 2021 bedraagt de financiële bijdrage € 25,00 per jaar. Daarna kan de jaarlijkse bijdrage op voorstel van het bestuur door de jaarvergadering worden aangepast. Dit bijv ten gevolge van een inflatiecorrectie.
 • Leden die gedurende het seizoen vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op ( gedeeltelijke) restitutie
 • De kleding is eigendom van de club en wordt in bruikleen aan de spelende deelnemers verstrekt. De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het correct gebruik.
 • De deelnemers ondertekenen bij ontvangst van de kleding een bruikleenbewijs.

GEBRUIKSREGELS

 • De kleding mag uitsluitend bij trainingen, toernooien of daartoe door de club aangewezen activiteiten/evenementen worden gebruikt. Privé gebruik is niet toegestaan.
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.
 • Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan, en de in de kleding aangegeven wasvoorschriften te volgen.
 • Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter waarde van het bedrag dat verderop in deze regels is vermeld
 • Indien tijdens een training, toernooi of evenement schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop te worden gemeld bij het bestuurslid facilitair. Voor schade aan de kleding die tijdens een training, toernooi of evenement is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling van het bestuurslid facilitair.
 • Kosten van te vergoeden kleding:

Trainingsshirt

€29,50

Trainingsbroek (kort)

€12,50

Trainingsbroek (lang)

€30,25

Trainingsjack

€47,50

Regenjack

€33,50

Wedstrijdshirt

€55,00

Kousen

€14,00