De samenstelling van onze groep is heel divers, zoals o.a. de maatschappelijke achtergrond, geloof, cultuur en voetbalverleden.

Bij de Gold Stars Heracles is geen sprake van selecteren op voetbalkwaliteiten. Bij de trainingen kunnen de trainers, indien mogelijk, bij oefeningen rekening houden met de diversiteit in kwaliteit en beleving.

Het deelnemen aan toernooien wordt ook verschillend beleefd. Er zijn deelnemers die hier graag aan deelnemen maar ook deelnemers die niet of slechts sporadisch aan een toernooi deelnemen.

Door de gekozen aanpak bij toernooien, dat iedereen zich kan aanmelden en de 1e 9 aanmelders gaan, is er regelmatig een gewijzigde teamsamenstelling op een toernooi.