Het deelnemen aan Walking Football trainingen, toernooien en sociale activiteiten van Gold Stars Heracles heeft als doel om naast bewegen veel gezelligheid en onderlinge saamhorigheid te creëren.
Alle deelnemers worden gerespecteerd om hun verschillende achtergrond, levensopvattingen, kunde, aanleg en beleving voor en van het voetbalspelletje.
Dit houdt in dat er in denken en handelen een ruime mate van vrijheid is, maar om het gezellig te hebben en te houden is het ook nodig dat er een aantal huisregels zijn die alle deelnemers respecteren.

AANWEZIGHEID

  • In principe is iedereen wekelijks aanwezig. Zelf wil je het niet missen en anderen willen jou ook niet missen. Blessures kunnen je er niet van weerhouden om het sociale contact met je medespelers achterwege te laten. Afwezigheid ivm vakantie, ziekte, oppas of andere bijzaken wordt vooraf, uiterlijk de dinsdag voorafgaande aan de training IN DE GROEPSAPP GEMELD.

SOCIAAL PROGRAMMA

  • Walking Football is uitdrukkelijk niet bedoeld om alleen een uurtje te bewegen. De sociale component van deze spelvorm is van wezenlijk belang. De wekelijkse bijeenkomsten bestaan dan ook uit een sociaal onderdeel en een voetbal onderdeel. Het sociaal onderdeel wordt gebruikt voor periodieke kleine activiteiten alsmede het delen van informatie betreffende de Gold Stars Heracles. Alleen aanwezig zijn bij het onderdeel voetbal is geen optie.
  • Enkele keren per jaar zijn er activiteiten welke buiten de structurele wekelijkse bijeenkomsten vallen. Deze kunnen plaatsvinden op de reguliere woensdag maar ook op andere dagen. Soms met partners soms zonder partners. Deze activiteiten worden ruim van te voren aangekondigd. De deelname is niet verplicht.

TRAININGEN

  • Er wordt alleen getraind onder leiding van een aangestelde trainer. De trainingen vinden plaats in een ontspannen maar ook serieuze sfeer. Het becommentariëren van oefeningen en elkaars kwaliteiten vindt plaats tijdens de 3e helft aan de stamtafel of bar.
  • Iedereen is op het afgesproken tijdstip op het veld aanwezig zodat trainingen tijdig kunnen beginnen.
  • Tijdens de trainingen worden vele onderdelen van het lichaam actief ingezet. Zo ook de oren. Ook op de vaardigheid luisteren en omzetten naar actie wordt een groot appel gedaan.
  • Geblesseerde deelnemers worden ondanks hun blessure actief bij trainingen ingezet. De trainer zet deze deelnemers in bij het begeleiden van oefenvormen of het fluiten van onderlinge wedstrijdjes. Medespelers nemen de geblesseerde spelers serieus en bewaren commentaar tot de 3e helft.

DEELNAME TOERNOOIEN

  1. Naast de trainingen kan ook worden deelgenomen aan toernooien. Via de mail en/of tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zich op te geven. Gestreefd wordt om een team uit 8 max 9 spelers te laten bestaan. 2 á 3 keer per jaar mag het bestuur er voor kiezen om een team samen te ( laten ) stellen. Enerzijds vanwege PR redenen en anderzijds om de meer competitief ingestelde spelers zich een keer te laten uitleven. Opgeven voor een toernooi betekent ook deelnemen aan een toernooi. Bij een toch niet te vermijden afwezigheid ben je zelf verplicht een vervanger te zoeken.
  2. Aan de deelname aan toernooien zijn kosten verbonden. De organiserende vereniging vraagt een inschrijfgeld en het vervoer brengt ook kosten met zich mee. De kosten van deelname en vervoer worden zo mogelijk voor inschrijving bekend gemaakt. Eventueel niet deelnemen ondanks opgave houdt in dat je de kosten toch verschuldigd bent. Tenzij je een vervanger weet te vinden. Club en vervoerder houden rekening met de inkomsten en het laten delen door een kleiner aantal is niet solidair. Teruggaaf van reeds vooruit betaalde kosten is geen optie.

KLEDING

  • Gold Stars Heracles zijn ambassadeurs van de profclub Heracles. Dit houdt o.a. in dat we zowel op trainingen als bij toernooien spelen in het tenue van Heracles. De Stichting heeft trainingskleding ( trainingspak, shirt en broek ) aangeschaft. Iedere deelnemer betaalt € 25,00 bruikleenkosten en is verplicht in dit tenue te trainen. Voor toernooien krijgt de Stichting kleding van Heracles welke eveneens verplicht gedragen wordt.

CONTRIBUTIE

Het seizoen is opgedeeld in 2 periodes van ongeveer 20 weken. Periode 1 begint medio augustus en loopt door tot medio december. Periode 2 begint medio januari en loopt door tot een week voor de Almelo City Cup. De contributie is € 75,00 per periode. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de periode. Deelnemers die een groot deel van een periode niet kunnen deelnemen en toch willen kunnen deelnemen aan andere activiteiten kunnen de penningmeester verzoeken om voor die periode € 25,00 te betalen. Dit kan ook een permanente situatie zijn.

LIEF EN LEED

Naast de contributie betalen we een afgesproken niet vrijwillige bijdrage van € 1,00 per week voor oa Lief en Leed acties. Dit bedrag wordt geïnd door de activiteitencommissie. De activiteitencommissie zorgt voor een kaartje en of een ander presentje bij blessures en of andere ernstige aandoeningen welke er voor zorgen dat er sprake is van wekenlang “huisarrest”. Ook zal aan partners, voor zover bekend, aandacht worden geschonken. Alles ter beoordeling van de activiteitencommissie.

INTERNE COMMUNICATIE

Officiële mededelingen enz worden aan de deelnemers per mail kenbaar gemaakt. Daarnaast kan nog gebruik gemaakt worden van andere communicatie middelen als facebook, whatts app of fysieke intekenlijsten. Tevens zullen alle afgesproken en geplande evenementen en toernooien op de website www.goldstarsheracles.nl worden vermeld. Zowel facebook als whats app kennen een serieuze en ludieke variant. Aan iedereen de discipline om de serieuze variant niet te vervuilen.

NB: DEZE HUISREGELS ZIJN OP DIT MOMENT NIET MEER HELEMAAL ACTUEEL.
DAAR WAAR ZE AFWIJKEN VAN HETGEEN OP ANDERE PLAATSEN WORDT WEERGEGEVEN IS HET DAAR VERMELDE CORRECT. DE HUISREGELS ZULLEN IN DE KOMENDE TIJD WORDEN HERSCHREVEN.