MISSIE/VISIE

De Stichting biedt op een ontspannen, verantwoorde wijze dmv walking football beweging aan voor dames 40+ en heren 55+ met of zonder voetbalervaring. Daarnaast is het beleid gericht op het onderhouden en bevorderen van het sociaal contact. Eea vindt plaats in een cultuur waarbij saamhorigheid, laagdrempeligheid en gelijkheid de norm is.

DOELSTELLINGEN

  • Bevorderen en in stand houden van walking football in relatie tot en bij Heracles
  • Bevorderen van walking football in de regio
  • Promoten van de stad Almelo
  • Promoten van de club Heracles

KERNWAARDEN

RESPECT

Wij hebben respect voor elkaar, tegenstanders en spelbegeleiders. Dit houdt in dat wij ons binnen- en buiten de lijnen in woord en gedrag correct gedragen.

UNIFORMITEIT

Wij zijn samen trots op onze club en de clubkleuren. Wij dragen op trainingen en toernooien alleen de vanuit de club verstrekte kleding.

BETROKKENHEID

Vele handen maken licht werk. Wij kennen niet alleen onze rechten om te mogen trainen en spelen maar leveren ook een helpende hand bij het bevorderen van het clubgevoel en het in stand houden van de club.

VERBONDENHEID

We voelen ons medeverantwoordelijk om de uitgangspunten van de club en het sociale karakter in stand te houden.

GELIJKHEID

Iedereen is bij ons onvoorwaardelijk gelijk en wordt dan ook als zodanig behandeld.