De activiteitencommissie geeft invulling aan het sociale gezicht van de club. Zij creëert een sfeer van grote verbondenheid, betrokkenheid en plezier. Dit is zowel in de wekelijkse als periodieke activiteiten leidend.

Taakomschrijving

  • Rondom de wekelijkse trainingen wordt een gastvrije en gezellige sfeer gecreëerd
  • Met grote frequentie vinden rondom de trainingen kleine activiteiten plaats
  • Door het seizoen heen, o.a. rondom Sinterklaas en Kerst, worden enkele grotere activiteiten georganiseerd.
  • Het betrekken van partners bij de grotere activiteiten is zeer aan te bevelen
  • Ter financiering van de activiteiten worden ook activiteiten georganiseerd met een geld wervend karakter

Toni Vogelgsang

Voorzitter

Esther Frederiks

Secretaris

activiteitencommissie@goldstarsheracles.nl

Harrie Westerbeek

Penningmeester

Gerdien Goossen Poffers

Jurry Hartman

Jurry