Deze functionaris beoordeelt alle uitnodigingen tot deelname aan toernooien en zorgt voor de inschrijving c.q.  afzegging.

Brien Smits

toernooienadministratie@goldstarsheracles.nl