Onze club organiseert naast het walking football veel om het onderlinge sociale contact in stand te houden c.q. te bevorderen. Zie elders op deze site

Door acties en enige sponsoring zijn wij in staat om veel voor weinig geld te doen.

Daarnaast besteden we op een zorgvuldige wijze aandacht aan het lief en leed van onze deelnemers.

U betaalt hiervoor € 20,00 voor zowel de najaarscyclus als de voorjaarscyclus.