Ook onze club maakt net als elke reguliere sportvereniging kosten om alles in goede banen te leiden.

Voor spelende deelnemers geldt:

  • In september voldoet u de kosten van de najaars-cyclus, zijnde € 75,00 en in januari betaalt u € 75,00 voor de voorjaarscyclus alsmede € 25,00 voor het kledingfonds
  • Eventueel in overleg kunt u in 12 maandelijkse termijnen betalen, ingaande januari van enig jaar, € 15,00 per maand. Hiervoor kunt u zelf een automatische betaling bij uw bank aanmaken.

Voor niet spelende deelnemers geldt:

  • In september voldoet u de kosten van de najaars-cyclus, zijnde € 25,00 en in januari betaalt u € 25,00 voor de voorjaarcyclus. Deze groep leden neemt niet deel aan het kledingfonds.

Beide categorieën deelnemers betalen ook voor het activiteitenprogramma inclusief lief en leed. Zie elders op deze site.