Poule wedstrijden:

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de Walking Football reglementen van de KNVB en staan onder leiding van KNVB scheidsrechters.
 • Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend, protesten kunnen niet worden ingediend.
 • Het toernooi is voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.
 • Het aantal in te zetten spelers per team is onbeperkt.
 • Het programma wordt afgewerkt volgens het meegezonden tijdschema. De elftallen die 5 minuten na aanvangstijd niet aanwezig zijn, verliezen de desbetreffende wedstrijd met 2 – 0.
 • Tenzij de scheidsrechter anders beslist, wordt er niet gestopt voor blessures, deze worden behandeld buiten het speelveld.
 • Het in het programma eerstgenoemde team trapt af en dient het doel te verdedigen aan de zijde van het clubhuis.
 • Indien wedstrijdshirts in de ogen van de scheidsrechter teveel gelijkenis hebben draagt het team dat de aftrap heeft hesjes.
 • De speeltijd is 1 x 15 minuten.
 • Indien meerdere teams gelijk eindigen in de poule, dan beslist het doelsaldo. Indien dit ook gelijk is dan beslissen de doelpunten voor. Indien dit ook gelijk is bepaalt het onderling resultaat. Indien dit ook gelijk is worden er penalty s genomen. 6 spelers nemen een penalty van de middenlijn op een leeg doel. Is ook dit gelijk dan om en om tot er een winnaar is.
 • De winnaar van de poule krijgt het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemende teams, de tweede krijgt een punt minder, de derde weer een punt minder enz.

Side- Programma

 • Alle teams nemen deel aan 3 voetbal vaardigheidsoefeningen. 3 spelers per team. Per oefening andere spelers. Indien minder dan 9 spelers wijst de organisatie vervangende spelers aan.
 • Per oefening wordt de score bijgehouden. Aan het eind worden per team de 3 scores opgeteld en wordt bepaald wie de winnaar is van het Side-programma. Hier geldt dezelfde puntentelling als bij de poule wedstrijden.
 • In de loop van het seizoen kunnen er teams bijkomen.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding
 • De Gold Stars Heracles en de organiserende vereniging zijn niet aansprakelijk voor vernielingen en of diefstal van eigendommen.