Poule wedstrijden:

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de Walking Football reglementen van de KNVB en staan onder leiding van KNVB scheidsrechters.
 • Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend, protesten kunnen niet worden ingediend.
 • Het toernooi is voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.
 • Het aantal in te zetten spelers per team is onbeperkt.
 • Het programma wordt afgewerkt volgens het meegezonden tijdschema. De elftallen die 5 minuten na aanvangstijd niet aanwezig zijn, verliezen de desbetreffende wedstrijd met 2 – 0.
 • Tenzij de scheidsrechter anders beslist, wordt er niet gestopt voor blessures, deze worden behandeld buiten het speelveld.
 • Het in het programma eerstgenoemde team trapt af en dient het doel te verdedigen aan de zijde van het clubhuis.
 • Indien wedstrijdshirts in de ogen van de scheidsrechter teveel gelijkenis hebben draagt het team dat de aftrap heeft hesjes.
 • De speeltijd is 1 x 15 minuten.
 • Indien meerdere teams gelijk eindigen in de poule, dan beslist het doelsaldo. Indien dit ook gelijk is dan beslissen de doelpunten voor. Indien dit ook gelijk is bepaalt het onderling resultaat. Indien dit ook gelijk is worden er penalty s genomen. 6 spelers nemen een penalty van de middenlijn op een leeg doel. Is ook dit gelijk dan om en om tot er een winnaar is.
 • De winnaar van de poule krijgt het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemende teams, de tweede krijgt een punt minder, de derde weer een punt minder enz.

Side- Programma

 • Alle teams nemen deel aan 3 voetbal vaardigheidsoefeningen. 3 spelers per team. Per oefening andere spelers. Indien minder dan 9 spelers wijst de organisatie vervangende spelers aan.
 • Per oefening wordt de score bijgehouden. Aan het eind worden per team de 3 scores opgeteld en wordt bepaald wie de winnaar is van het Side-programma. Hier geldt dezelfde puntentelling als bij de poule wedstrijden.
 • In de loop van het seizoen kunnen er teams bijkomen.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding
 • De Gold Stars Heracles en de organiserende vereniging zijn niet aansprakelijk voor vernielingen en of diefstal van eigendommen.
DutchEnglishGermanFrenchItalianSpanishPolish

Deze tour is bedoeld om:

 • de band tussen de verschillende verenigingen te vergroten
 • nog meer ouderen actief aan Walking Football te laten deelnemen
 • organisatietalent van deelnemers te gebruiken door ze te betrekken bij de dagorganisatie
 • walking football een stabiele plaats op de voetbalkaart te bezorgen
 • kennis te delen

Voor meer informatie klik op de desbetreffende link

Jaarlijks zal de laatste speelronde in mei plaatsvinden in Erve Asito. Tevens zal er worden afgesloten met een gezamenlijke seizoensafsluiting in het supportershome Hart voor Heracles. Hiervoor betalen de deelnemende teams €10,00 per persoon. Te voldoen aan het begin van de cyclus.

Het volgende is de bedoeling:

 • Deelnemende verenigingen komen uit de regio. Maximaal zestien teams met een max van twee teams per deelnemende vereniging.
 • Eén keer per maand ( sept., okt., nov., dec., febr., maart, april en mei ) spelen de teams bij toerbeurt, op het complex van één van de deelnemende verenigingen, een onderlinge competitie. Naast de reguliere wedstrijd worden er drie voetbaloefeningen gedaan die eveneens punten opleveren voor de ranglijst. De totale score bepaald de dagwinnaar. De eindwinnaar wordt bepaald door het totaal van de acht maandscores.
 • De teams mogen maandelijks een wisselende samenstelling hebben.
 • Iedere maandwinnaar ontvangt tien vrijkaarten voor een thuiswedstrijd van Heracles Almelo. (m.u.v. Ajax, P.S.V., Feyenoord en Twente)
 • De organiserende vereniging ontvangt vijf Heracles Almelo merchandise ballen
 • Voor zover mogelijk zal bij de prijsuitreiking van de maandelijkse speelronde een vertegenwoordiger van Heracles Almelo aanwezig zijn.