Organisatie opzet:

 • De organiserende vereniging levert de doelen. (maximaal acht)
 • Bij de organiserende vereniging is verplicht een AED aanwezig alsmede een bevoegd persoon om de AED te bedienen.
 • De organiserende vereniging stelt uiterlijk in mei de speeldatum vast. Dit i.v.m. de toernooi kalender in de rest van Nederland.
 • De organiserende vereniging beschikt over een omroepinstallatie. De wedstrijdcoördinatie is in handen van Gold Stars Heracles.
 • De organiserende vereniging levert op de wedstrijddag twee personen voor het wedstrijdsecretariaat alsmede een omroeper.
 • De organiserende vereniging is vrij om zelf een bedrag voor lunches te vragen.
 • Naast de centrale PR voor de Heracles Almelo Tour is de organiserende vereniging vrij om extra PR te bedrijven.
 • Indien een gepland toernooi geen doorgang kan vinden stelt de organiserende vereniging zo snel mogelijk een nieuwe datum vast. (eventueel in overleg met deelnemende verenigingen)
 • Indien er meer verenigingen aan de Tour deelnemen dan dat er speeldagen zijn zal er geloot worden welke verenigingen een speeldag organiseren.

Gold Stars Heracles:

 • Stelt voor iedere speeldag het programma vast. Indien mogelijk komen teams elkaar op 2 achtereenvolgende speeldagen niet in de voorronde poule tegen.
 • Verspreid al het nieuws over de Walking Football Tour via de mail naar de deelnemers alsmede haar Facebookpagina.
 • Beheert op iedere speeldag samen met twee clubvertegenwoordigers en een omroeper het wedstrijdsecretariaat.
 • Levert na iedere speeldag een artikel aan voor publicatie door deelnemende verenigingen op site en of facebook.
 • Zorgt op iedere speeldag voor ballen en hesjes
 • Op iedere speeldag zal Heracles Almelo met enkele clubuitingen zoals spandoeken enz. het complex aankleden.
 • Iedere deelnemende vereniging levert voor iedere speeldag één scheidsrechter. Indien er meer scheidsrechters zijn dan benodigd zal in overleg met de wedstrijdleiding besloten worden welke scheidsrechters ingezet worden.