Organisatie opzet:

 • De organiserende vereniging levert de doelen. (maximaal acht)
 • Bij de organiserende vereniging is verplicht een AED aanwezig alsmede een bevoegd persoon om de AED te bedienen.
 • De organiserende vereniging stelt uiterlijk in mei de speeldatum vast. Dit i.v.m. de toernooi kalender in de rest van Nederland.
 • De organiserende vereniging beschikt over een omroepinstallatie. De wedstrijdcoördinatie is in handen van Gold Stars Heracles.
 • De organiserende vereniging levert op de wedstrijddag twee personen voor het wedstrijdsecretariaat alsmede een omroeper.
 • De organiserende vereniging is vrij om zelf een bedrag voor lunches te vragen.
 • Naast de centrale PR voor de Heracles Almelo Tour is de organiserende vereniging vrij om extra PR te bedrijven.
 • Indien een gepland toernooi geen doorgang kan vinden stelt de organiserende vereniging zo snel mogelijk een nieuwe datum vast. (eventueel in overleg met deelnemende verenigingen)
 • Indien er meer verenigingen aan de Tour deelnemen dan dat er speeldagen zijn zal er geloot worden welke verenigingen een speeldag organiseren.

Gold Stars Heracles:

 • Stelt voor iedere speeldag het programma vast. Indien mogelijk komen teams elkaar op 2 achtereenvolgende speeldagen niet in de voorronde poule tegen.
 • Verspreid al het nieuws over de Walking Football Tour via de mail naar de deelnemers alsmede haar Facebookpagina.
 • Beheert op iedere speeldag samen met twee clubvertegenwoordigers en een omroeper het wedstrijdsecretariaat.
 • Levert na iedere speeldag een artikel aan voor publicatie door deelnemende verenigingen op site en of facebook.
 • Zorgt op iedere speeldag voor ballen en hesjes
 • Op iedere speeldag zal Heracles Almelo met enkele clubuitingen zoals spandoeken enz. het complex aankleden.
 • Iedere deelnemende vereniging levert voor iedere speeldag één scheidsrechter. Indien er meer scheidsrechters zijn dan benodigd zal in overleg met de wedstrijdleiding besloten worden welke scheidsrechters ingezet worden.
DutchEnglishGermanFrenchItalianSpanishPolish

Deze tour is bedoeld om:

 • de band tussen de verschillende verenigingen te vergroten
 • nog meer ouderen actief aan Walking Football te laten deelnemen
 • organisatietalent van deelnemers te gebruiken door ze te betrekken bij de dagorganisatie
 • walking football een stabiele plaats op de voetbalkaart te bezorgen
 • kennis te delen

Voor meer informatie klik op de desbetreffende link

Jaarlijks zal de laatste speelronde in mei plaatsvinden in Erve Asito. Tevens zal er worden afgesloten met een gezamenlijke seizoensafsluiting in het supportershome Hart voor Heracles. Hiervoor betalen de deelnemende teams €10,00 per persoon. Te voldoen aan het begin van de cyclus.

Het volgende is de bedoeling:

 • Deelnemende verenigingen komen uit de regio. Maximaal zestien teams met een max van twee teams per deelnemende vereniging.
 • Eén keer per maand ( sept., okt., nov., dec., febr., maart, april en mei ) spelen de teams bij toerbeurt, op het complex van één van de deelnemende verenigingen, een onderlinge competitie. Naast de reguliere wedstrijd worden er drie voetbaloefeningen gedaan die eveneens punten opleveren voor de ranglijst. De totale score bepaald de dagwinnaar. De eindwinnaar wordt bepaald door het totaal van de acht maandscores.
 • De teams mogen maandelijks een wisselende samenstelling hebben.
 • Iedere maandwinnaar ontvangt tien vrijkaarten voor een thuiswedstrijd van Heracles Almelo. (m.u.v. Ajax, P.S.V., Feyenoord en Twente)
 • De organiserende vereniging ontvangt vijf Heracles Almelo merchandise ballen
 • Voor zover mogelijk zal bij de prijsuitreiking van de maandelijkse speelronde een vertegenwoordiger van Heracles Almelo aanwezig zijn.