Uitgestelde jaarvergadering

Door Corona zijn we in februari niet in de gelegenheid geweest om onze gebruikelijke jaarvergadering te houden.
Dankzij de verruimde maatregelen zijn we alsnog in de gelegenheid om deze voor de vakanties te laten plaatsvinden.

We nodigen alle Gold Stars van harte uit om deze belangrijke vergadering op woensdag 7 juli a.s. bij te wonen.
Agenda:
agenda jaarvergadering