2020, wat een jaar.

Als we het over het jaar 2020 hebben dan zeggen we automatisch corona. Vanzelfsprekend, want als er iets is, wat ons leven in 2020 heeft bepaald, dan is het wel het virus. Niet als een sluier, maar als een dikke deken hing het over ons heen. Maar als we op het jaar inzoomen dan kan corona niet alles verhullen. Er was wel degelijk meer. Hoogtepunten en dieptepunten. Zowel in de privésfeer als in ons cluppie. We zijn wederom geconfronteerd met ernstige ziekte bij enkele leden. Beterschap is persoonsafhankelijk gelukkig duidelijk en/of voorzichtig zichtbaar. In één situatie hebben we afscheid moeten nemen. Op indrukwekkende wijze hebben we tijdens de lockdown Olga Kieftenbelt naar haar laatste rustplaats zien gaan.

2020 07 08 10.21.10Overall kunnen we concluderen dat corona ons ook inzichten en misschien wel levenslessen heeft geleerd. Eigenlijk kenden we de woorden nee en solidariteit niet meer zo goed. Dit heeft vele tongen losgemaakt. Gelijktijdig werden we met een nieuw woord geconfronteerd. Huidhonger. Meer dan we ons realiseerden werd duidelijk hoe we elkaar nodig hebben en willen aanraken. Macro discussies die op microniveau ook nogal eens opgeld doen. Wat zijn de basisprincipes van Walking Football, hoe richten we dit in en hoe houden we ons daar aan. Wat betekent het deelnemen aan teamsport in clubverband?

Het afgelopen jaar was ons clubleven door Corona moeilijk te organiseren. Er waren weinig automatismen. Weinig toernooien, zelfs geen Almelo City Cup. Soms geen trainingen, soms aangepaste trainingen, maar soms ook redelijk normale trainingen met sociaal contact in het Hart.

Veel was anders dan we gewend waren.

De grootste verandering in ons clubbestaan was de introductie van het dames walking football in januari. Inmiddels, ondanks corona, nu al een groep van 20 dames. Zelfs de aanvankelijke sceptici zijn inmiddels enthousiast over deze ontwikkeling. In alle opzichten zijn we blij met hun aanwezigheid in ons cluppie.

2020 07 08 17.30.45Nog een grote verandering. Voor het eerst in 6 jaar kregen we op de trainingen een nieuw gezicht voor de groep. De langst zittende walking football trainer, Jeroen Burghout, ging bij Cambuur aan de slag en kon zijn werk daar niet meer combineren met de Gold Stars Heracles. Jeroen is begonnen met de opzet van walking football in Almelo en was in de beginjaren voor alles verantwoordelijk. Er stond geen enkele organisatie. Met het groeien van de organisatie kon Jeroen geleidelijk aan meer dingen loslaten en zich alleen richten op het geven van de training. Onder dankzegging voor zijn inspanningen is op een mooie manier afscheid van hem genomen. Inmiddels zijn we al helemaal gewend aan zijn opvolger Jos van der Veen. Jos is door corona onder moeilijke omstandigheden begonnen. Geen of nauwelijks mogelijkheden voor contact. Een praatje op 1,5 meter afstand en geen aanwezigheid in het Hart. Ondanks deze beperkingen is hij thans volledig ingeburgerd. De trainingen hebben een kleine accentverschuiving van minder praten naar meer bewegen gekregen.

IMG 20200622 WA0005Onze sociale activiteiten moesten anders ingevuld worden. De periodieke dingen op woensdag zijn noodgedwongen volledig afgelast. Als we al eens gebruik konden maken van het Hart dan was het met een afgeslankte groep. De traditionele fietsdag kon onder fantastische weersomstandigheden plaatsvinden en viel weer geweldig in de smaak. Evenals bij het afscheid van Jeroen hebben we coronaproof met z’n allen gebruik gemaakt van het Hart. Wandelen en fietsen werden opgepakt om elkaar wekelijks te ontmoeten en sportief te bewegen. Mooie bezigheden die hebben bijgedragen aan een verdere groepsbinding. Zo organiseerde onze activiteitencommissie meer dingen. We hebben elkaar met regelmaat gesproken via sociaal media. Bingo, Quiz en ook Sinterklaas vonden eveneens plaats van achter de PC. De ingevoerde wekelijkse nieuwsbrief door de secretaris hielp mee aan het op de hoogte houden van alles wat rond om onze club speelde.

IMG 20201212 WA0003Het jaarlijkse kerstfeest viel vanzelfsprekend ook in duigen. Ook hiervoor had onze actieve activiteitencommissie een alternatief voor de groep bedacht. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om een attentie op te halen. Een groot compliment voor de activiteitencommissie voor hun inzet en vindingrijkheid.

Maatschappelijk hebben we ondanks alles toch ook weer aan de weg getimmerd.

Tijdens de 1e lockdown in het voorjaar hebben we deelgenomen aan de Nationale Balkonbeweegdag, geïnitieerd door het Ouderenfonds. Samen met 2 selectie spelers van Heracles hebben we ouderen in beweging gebracht in Wierden en Almelo.

De gemeente had ons project walking football bij het ministerie van VWS voorgedragen als voorbeeld ter bestrijding van eenzaamheid. Met Marcella Hüttner in de hoofdrol hebben we een geweldige film kunnen maken welke in besloten kring is gepresenteerd.

DSCN6515In het kader van provinciale en landelijke promotie van het dames walking football hebben we een mini uitwisseling gehad met de dames van Steenwijk en de molukse gemeenschap in Barneveld. Oud international Ben Wijnstekers heeft in de ochtenduren een clinic gegeven. Voorafgaand aan het middagtoernooitje hebben we in samenwerking met het Ouderenfonds aandacht geschonken aan LHTBI.

In samenwerking met Almelo Doet Mee hebben we 100 “eenzame ouderen” in Almelo namens het Ouderenfonds blij kunnen maken met een Kerstbox.FB IMG 1607519288367


Stichting de Eethoek, de gaarkeuken van Almelo voor financieel minder draagkrachtige gezinnen, hebben we aan het eind van 2020 verrast met 26 dozen houdbare etenswaren.
20201217 213615

Met deze activiteiten laten we zien dat de Gold Stars Heracles midden in de maatschappij staan, zich verbonden voelen met de maatschappelijke activiteiten van moederclub Heracles en weten waar enige steun van ons er toe doet.

Voetballend was het jaar 2020 zoals al gememoreerd een karige bedoening. In januari nog een toernooitje voor de mannen in Rotterdam bij Feijenoord en samen met de dames een kleine onderlinge ontmoeting met Steenwijk en de Molukse gemeenschap. Dat was het. Geen gepland tripje van de mannen naar Wiltshire, geen Almelo City Cup. Geen Heracles Walking Football Tour en geen reguliere toernooien in Nederland, Duitsland of België. Dankzij de creativiteit van onze trainers hebben we alle weken die de regering het ons heeft mogelijk gemaakt, kunnen trainen.

Organisatorisch is heel veel aandacht geschonken aan de relatie met de ingeschreven teams voor de Almelo City Cup alsmede aan de meewerkende bedrijven en instanties. Het vertrouwen in onze organisatie is groot. Alle teams hebben ons hun reeds vooruitbetaalde gelden toevertrouwd en hun inschrijving voor 2021 bevestigd.

Ook onze hoofdsponsor heeft z’n tevredenheid over onze aanpak en initiatieven uitgesproken en de overeengekomen bijdrage aan onze club voldaan.

Met onze moederclub hebben we een mooie afspraak kunnen maken over een betere opslag van onze materialen. Het ophalen van een paar gratis kasten op 450 km afstand in Duitsland zal bij 3 bestuurleden altijd in het geheugen gegrift blijven staan.

Tenslotte is organisatorisch veel aandacht geschonken aan de verdere uitbouw van de club. Al het mooie wat er nu is mag niet verloren gaan. Stilstaan is achteruitgaan. Meer personen moeten de club gaan (uit)dragen. Om aan onze doelstellingen invulling te geven moeten we nog meer en beter zichtbaar worden. Dit heeft ertoe geleid dat we in het najaar een PR commissie hebben geformeerd. 2 Dames die in afwachting van een 3e liefhebber ( bij voorkeur man) de draad hebben opgepakt. Hiermee zijn de dames, ook al 2 in de activiteitencommissie, ook organisatorisch volledig geïntegreerd.

Als je ons clubjaar zo overziet dat kun je vaststellen dat er absoluut geen sprake is geweest van een winterslaap. Met grote regelmaat zijn we onder de deken vandaan gekomen om plezier te maken elkaar te treffen en daar waar mogelijk te bewegen. We hebben 2020 uiteindelijk met een zeer geslaagde puzzeltocht afgesloten. Maar liefst 30 gold stars waren aanwezig om op een sfeervolle wijze te genieten van een mooie wandeling en lekkere glühwein. We mogen trots zijn op onze club waar velen zich inzetten om het iedereen naar het zin te maken. Dank voor deze geweldige inzet.

We staan weer voor een nieuw jaar. Een jaar met nieuwe uitdagingen en vooral veel plezier en saamhorigheid. Mogen we binnenkort weer voluit trainen en aan toernooien deelnemen? Met de vaccinatie in het vooruitzicht begint het walking football leven weer te gloren.

Wij wensen iedereen zowel in privé als in clubverband een gezellig, sportief en gezond 2021.

Namens het bestuur,
Huib Rouwenhorst